///

SES’Lİ KADINLAR: “Yaşamda Israrlı Özgürlükte Kararlıyız!”

SES’Lİ KADINLAR: “Yaşamda Israrlı Özgürlükte Kararlıyız!”

 

Yayın: 4 Mart 2024-16.12/Güncelleme: 4 Mart 2024-16.12

yenidunyagazetesi.com
Haber Merkezi/Ankara-

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle “8 Mart Bildirisi” yayınladı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası kadın üyelerin, sendikanın resmi web sayfasından yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün kabul edilme öyküsünden hareketle “dokuma işçisi kadınların başlattığı isyan devam ediyor” vurgusu yapıldı.

167 yıl önce gerçekleşen 8 Mart direnişine gerekçe olan erkek egemenliğinin bugün de kapitalizmle iş birliği içinde olduğuna dikkat çeken bildiri de erkek egemen siyasal iktidarların kadınların emeği, kimliği ve bedeni üzerinde tahakküm kurduğu, kadın emeğini yok sayarak yoksullaştırdığının altı çizildi.

Bildiri de düşük ücretler ve güvencesiz çalıştırılan kadınların eşitsizliğe, ayrımcılığa, şiddete maruz kaldıkları, yaşamın her alanında tecrite uğradıkları ifade edilerek şu hususlara dikkat çekildi:

“Yaşamın her alanına uygulanan tecrit, biz kadınları aileye, kocaya, devlete ve sermayeye mahkum ediyor. Pandemi ile birlikte üzerimize iyice yıkılmış olan bakım emeğinin yükü kadınları eve hapsediyor. Depremle birlikte ise bedenlerimizi, kentlerimizi ve doğanın her bir parçasını rant alanına dönüştürerek bir kez daha biz kadınları sömürmeye devam ediyor. Bir gecede feshedilen İstanbul Sözleşmesiyle gittikçe artan tacize, tecavüze, cinsel istismara ve yaşamımızı kuşatan erkek devlet şiddetine karşı uygulanan cezasızlık politikaları ve haksız ceza indirimleri ile biz kadınların hayatları gasp ediliyor.

Başta sağlık kurumları olmak üzere; tüm kamuyu, inanç sömürüsüyle toplumsal cinsiyet eşitsizliğine iten bir anlayışla dizayn eden erkek devlet aklı; bizi de kamusal alanlardan uzaklaştırıp eve hapsetmek istiyor. Kadınları, yoksullaştıran, kentlerimizi elimizden alan, doğamızı katleden, güvencesizleştiren bu sistemin her türlü zorbalığına ve baskılarına karşı; mücadele tarihimizden ve haklılığımızdan aldığımız güçle haklarımıza, hayatlarımıza sahip çıkıyoruz.

Bu 8 Mart’ta da ataerkil kapitalizmin sömürüsünden, eril zihniyetin tahakkümünden kurtulana dek kadın özgürlük mücadelesini büyütüyoruz. Biz, yaşamı ören kadınlar iş yerinde, evde, sokakta ve toplumun her alanında yaşamlarımıza uygulanan tecridi birlikte mücadele ederek yıkacağız.

SES’li kadınlar olarak bir kez daha haykırıyoruz. Haklarımızdan, hayatlarımızdan, bedenlerimizden, kimliklerimizden, kentlerimizden, iş yerlerimizden vazgeçmiyoruz.”

SES’li kadın üyeler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sağlık alanındaki taleplerini de şöyle sıraladılar.

 

8 Mart Taleplerimiz

 • Gece nöbeti çift vardiya sayılsın, gebelik pozitiften itibaren, kadın sağlık ve sosyal hizmet emekçileri nöbetten muaf edilsin talebiyle alanlardayız!
 • Ücretli ebeveyn izinleri uzatılsın talebiyle alanlardayız!
 • 7/24 kurumsal ücretsiz anadilinde kreş hakkı için alanlardayız!
 • Tüm kadınlara, HPV aşısı ücretsiz sağlanarak ulusal aşı programına dahil edilmesi için alanlardayız!
 • Esnek çalışma modellerine, cinsiyetçi iş bölümüne ve ücret eşitsizliğine karşı güvenceli iş talebi ile alanlardayız!
 • İş yerlerimizdeki, şiddete ve mobbinge karşı ILO 190’ın imzalanması için alanlardayız!
 • İstanbul Sözleşmesine geri dönülsün, 6284 sayılı yasa etkin uygulansın talebiyle alanlardayız!
 • Sağlık ve sosyal hizmet eğitimi veren kurumlarda ve hizmet içi eğitimlerde, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık eğitimi verilmesi için alanlardayız!
 • Sağlık ve sosyal hak olan kürtaj hakkını engelleyen fiili uygulamalardan vazgeçilerek; güvenli ve parasız olarak sağlanması için alanlardayız!
 • Yoksulluk sınırının üzerinde; emekliliğe yansıyacak temel ücret hakkımız için alanlardayız!
 • KHK’ler ile haksız hukuksuz işten çıkarılan emekçiler işlerine iade edilsin, diyerek alanlardayız!
 • Sağlık iş kolu, ağır ve tehlikeli işler kapsamına alınsın diyerek alanlardayız!
 • Doğum kontrol yöntemlerine ulaşım zorluklarının ortadan kaldırılarak bu yöntemlere kadınların ücretsiz ulaşımının sağlanması için alanlardayız!

 

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.

Bunlarda İlginizi Çekebilir