////

Anayasa Mahkemesi’nin iptali sonrasında toplu sözleşme desteği ne olacak?

Yüzde 2 sendika barajının iptali memurun kafasını karıştırdı!

 

Yayın: 5 Mart 2024-16.44/Güncelleme: 5 Mart 2024- 16.44

yenidunyagazetesi.com
Haber Merkezi/Ankara-

 

Sendikalar tarafından merakla beklenen yüzde 2 sendika barajına ait karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Toplu Sözleşme İkramiyesi Ne Kadar Ödeniyor?

Anayasa Mahkemesi, 5 Mart 2024 tarih ve 32480 sayılı mükerrer sayısında, yüzde 2 sendika barajını ajan sendikalara üye olanlara ayrıcalık getiren maddeyi iptal etti. İptalden önce yüzde 2 sendika barajını aşan sendikaların üyelerine toplu sözleşme ikramiyesi adı altında 531.72 TL ödenirken, yüzde 2 sendika barajının altında kalan sendika üyelerine ise 188.02 TL ödeniyordu. Bu rakamlar, memurun aldığı aylık ücrete göre değişmektedir.

İptal Edilen Hüküm

“25/06/2021 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme desteği yapılır.

Kamu görevlileri sendikasının kurulu olduğu hizmet kolunda sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde ikisini sendika üyesi kaydeden kamu görevlileri sendikalarına üye olup aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte toplu sözleşmeyle belirlenen tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Toplu sözleşme ikramiyesi ödenen kamu görevlilerine ayrıca toplu sözleşme desteği yapılmaz.”

“Ek geçici madde-42: Ek 4’ncü maddenin ikinci fıkrasına göre ödenecek toplu sözleşme ikramiyesi Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin yürürlük süresince 2119 gösterge rakamına memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödenir.”

Anayasa Mahkemesi, eşitsizliğe ve ayrımcılığa neden olan bu maddeyi iptal ederek Resmi Gazete’de karar yayınlandı. Bugünden itibaren geçerli olan karar nedeniyle memurların toplu sözleşme ikramiyesi adı altında ne kadar ücret alacakları kafa karışıklığına neden oldu!

İptal Edilen Ödeme

Anayasa Mahkemesi’nce, yüzde 2’yi aşan sendika üyelerine; “…Toplu Sözleşmenin yürürlük süresince 2119 gösterge rakamına memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödenir” hükmü, yani 531.72 TL ödenmesi iptal edildi.

Diğer yandan; “…kamu görevlilerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme desteği yapılır” hükmü, aylık ödemeye çevrilerek 750 olan gösterge aylık 250’ye çevrildiğinden 188.02  TL ödenmesini Anayasa Mahkemesi iptal etmedi. Yani Anayasa Mahkemesi, 6 ve 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hüküm altına alınan “Toplu Sözleşme desteği” ödemesine dokunmadı. Bu hüküm hâlâ geçerliliğini koruduğu için memurların üye oldukları sendikaların üye sayısına bakılmaksızın herkes yaklaşık olarak 190 TL Toplu Sözleşme desteği alacak. Bu durumda 513.7 TL zarar gibi görünse de aslında aidatı devlet ödediği için memurun bir zararı söz konusu olmayacak.  Ancak enflasyon dikkate alınarak bu konuda bir düzenleme yapılabileceği düşünülüyor.

Aidat Oranı Aşağı Çekilebilir

190 TL’lik Toplu Sözleşme desteği, sendikaların tüzüklerinde yazılı olan %05 aidat kuralı nedeniyle aidatın altında kaldığı için memurların zararının önlemek amacıyla sendika aidat oranlarının %05’in altına çekilebileceği ifade ediliyor.

 

 

 

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.

Bunlarda İlginizi Çekebilir