////

SPK, SASA’ya Onay Verdi

SPK, SASA’ya Onay Verdi

 

Yayın: 20 Mayıs 2024- 17.37/Güncelleme: 20 Mayıs 2024- 17.37

yenidunyagazetesi.com
Haber Merkezi/Ankara-

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)  Mayıs ayı duyurusunu yayınladı.

SPK,  yayınladığı 2024/25 sayılı duyurusunda ilk halka arza açılacak sermayelerle halka açık ortaklıkların pay ihraçlarını duyurdu.  Buna göre 2 yeni halka arz ile 2’si bedelsiz 5 sermaye artırımı yapılacak. Ayrıca duyuru da İzinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunanlara ilişkin cezai yaptırımlar da yer aldı.

SASA’ya SPK Onay Verdi

SASA Polyester Sanayi A. Ş.’nin tahsisli sermaye artırımı başvuru hakkında SPK’nın onay verdiği duyuruda şu bilgilere yer verildi:

Duyuru da diğer başvuru sonuçlarıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

  1. a) Payları Borsa İstanbul AŞ Yıldız Pazar’da işlem gören Sasa Polyester Sanayi AŞ’nin (Şirket) 60.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde 5.321.653.794,10 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, toplam satış bedeli 4.365.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul AŞ’nin Toptan Alış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek beher pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve Şirket hakim ortağı Erdemoğlu Holding AŞ’ye halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin; sermaye artırımına konu payların nominal tutarının ve payların satış fiyatının Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonucu, baz fiyat ve nominal değerden ve Erdemoğlu Holding AŞ’nin Şirket paylarında son 6 ay içerisinde gerçekleştirdiği satış işlemlerindeki en yüksek satış fiyatından aşağı olmamak üzere hesaplanacak pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına,
  2. b) Erdemoğlu Holding AŞ tarafından verilen taahhüt kapsamında, ihraç edilecek payların söz konusu kişinin Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa’da satılamayacağı ve bu payların Borsa’da satılmasını doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulamayacağı ve Borsa dışında yapılacak satışlarda da payları alanların bu sınırlamalara tabi olacağı dikkate alınarak gerekli işlemlerin tesis edilmesi hususunda Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’ye bilgi verilmesine karar verilmiştir.
  3. a) Derlüks Yatırım Holding AŞ ‘nin (Şirket) 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle Borsa İstanbul AŞ’nin Toptan Alış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek satış fiyatı esas alınmak suretiyle 400.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tahsisli olarak Şirket ortaklarından Cemal GÜZELCİ’ye satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin; sermaye artırımına konu payların nominal tutarının payların satış fiyatının Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonrasında belirleneceği göz önünde bulundurularak, Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonucu baz fiyat ve nominal değerden aşağı olmamak üzere hesaplanacak pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına,
  4. b) Cemal GÜZELCİ tarafından verilen taahhüt kapsamında, ihraç edilecek payların söz konusu kişinin Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa’da satılamayacağı ve bu payların Borsa’da satılmasını doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulamayacağı ve Borsa dışında yapılacak satışlarda da payları alanların bu sınırlamalara tabi olacağı dikkate alınarak gerekli işlemlerin tesis edilmesi hususunda Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’ye bilgi verilmesine karar verilmiştir.
  5. a) Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi AŞ’nin 120.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak Nurhan OKALİN’e tahsisli olarak satılmak suretiyle 20.000.000 TL nominal tutarda artırılarak 140.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin hazırlanan ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin; 1 TL nominal değere denk payların satış fiyatının 1 TL nominal değerden ve Borsa İstanbul AŞ’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanacak baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenmesi suretiyle olumlu karşılanmasına,
  6. b) Nurhan OKALİN tarafından verilen taahhüt kapsamında, ihraç edilecek payların söz konusu kişinin Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa’da satılamayacağı ve bu payların Borsa’da satılmasını doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulamayacağı ve Borsa dışında yapılacak satışlarda da payları alanların bu sınırlamalara tabi olacağı dikkate alınarak gerekli işlemlerin tesis edilmesi hususunda Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’ye bilgi verilmesine

karar verilmiştir

SPK DUYURUSUNU BURADAN İNCELEYEBİLİRSİNİZ

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.

Bunlarda İlginizi Çekebilir