kültüre erişim platformu

“KÜLTÜRE ERİŞİM PLATFORMU”NUN İKİNCİ TOPLANTISI YAPILDI

28 views
6 mins read
Kültüre erişimin temel bir insan hakkı olduğu ve bu hakkın herkes için eşit koşullarda sağlanması gerektiğinden hareketle oluşturulan “Kültüre Erişim Platformu”nun fiziki olarak gerçekleştirilen ikinci toplantısı 25-26 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da yapıldı.


Puruli Kültür Sanat tarafından sinema eserleri ve etkinliklerine erişimin önündeki engelleri tanımlamak ve bu engellere çözüm önerileri üretmek için yürütülen “Döngüyü Kırmak: Erişilebilir Sinema” projesi kapsamında ilk buluşması çevrim içi olarak 21 Aralık 2021 tarihinde yapılan “Kültüre Erişim Platformu”, ikinci kez fiziksel olarak buluştu. 25-26 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye’de kültür ve sanata erişim alanında çalışan ya da düzenledikleri kültür-sanat etkinliklerinde erişilebilirlik pratiklerine yer veren kurumlar bir araya getirilerek, bu kurumlar arasındaki diyaloğu artırma ve alandaki problemler ile olası işbirliği imkânları üzerine sunum ve tartışmalar gerçekleştirildi.

Kültür faaliyetlerinin herkes tarafından erişilebilir olması amacıyla çalışmalarını sürdüren “Kültüre Erişim Platformu” toplantısının ilk gününde, katılımcı kurumlar yürüttükleri projeler hakkında birbirlerini bilgilendirirken, kültür-sanat etkinliklerine erişimin önünü tıkayan nedenler hakkında konuştular. “Döngüyü Kırmak: Erişilebilir Sinema” projesinin çıktılarına dair bir sunumun da gerçekleştirildiği toplantının ilk günü, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından kapanış yaptı.

“Kültüre Erişim Platformu” Olarak Birlikte Hareket Etmenin Önemi Vurgulandı

Toplantının ikinci gününde “Kültüre Erişim Platformu Manifestosu”nun sunumu yapılırken, platformun çalışma biçimi ve kültürel alanda erişilebilirliği artırmak amacıyla ortak eylem noktasında yapılabilecekler konuşuldu. Bu konuda kurulabilecek olası işbirliklerinin de tartışıldığı “Kültüre Erişim Platformu” toplantısında kültüre erişimin bir hak olduğu ve bu konuda ne tür düzenlemeler yapılabileceği konuşulurken, platform olarak ortak inisiyatifle hareket etmenin önemine değinildi.

“Kültüre Erişim Platformu”nun İstanbul’da gerçekleştirilen toplantısında Uluslararası 2 Yaka Film Festivali, Alternatif Yaşam Derneği, Bozcaada Caz Festivali, British Council, Dem Derneği, Engelsiz Erişim Derneği, Erişilebilir Her Şey, Katadrom Art, Kırkayak Kültür ve Zeugma Film Festivali, PinGOin, Sabancı Vakfı, Sesli Betimleme Derneği, SineBU ve Turkcell Hayal Ortağım gibi kurum ve kuruluşların temsilcileri yer aldı.

“Döngüyü Kırmak: Erişilebilir Sinema” projesi, Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle, Sivil Toplum Destek Programı III. Dönem kapsamında Puruli Kültür Sanat tarafından yürütülüyor.

Puruli Kültür Sanat ile ilgili detaylı bilgi için puruli.org adresi ziyaret edilebilir.

Döngüyü Kırmak: Erişilebilir Sinema projesi, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönemi kapsamında hibe desteği almıştır. Programın Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir. Sivil Toplum Destek Programı STK’ların kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik yürütülen bir hibe programıdır ve Sivil Toplum Destek Programının üçüncü döneminde verilen desteklerle STK’ların kurumsal kapasitesinin artırılması ve STK’lar arası ortaklıkların teşvik edilmesi; aktif vatandaşlık ve STK’ların karar alma süreçlerine katılımının desteklenmesi ve son olarak aktif vatandaşlık için yasal çerçevenin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

“Bu bülten Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Puruli Kültür Sanat sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir”