////

EMEKLİLER BANKALARA KÖLE OLMASIN

EMEKLİLER BANKALARA KÖLE OLMASIN

Yayın: 24.02.2024-15.16/Güncelleme: 24.02.2024-15.16

yenidunyagazetesi.com
Haber Merkezi/Ankara- Özel Haber: Haber Yorum

Herhangi bir kamu kuruluşundan ve özel sektörden emekli olanların maaş aldığı kamu veya özel bankalar tarafından yapılan ek prim ödemeleri emekli maaş promosyonu olarak adlandırılıyor.

Resmi Gazete’nin 20 Temmuz 2007 tarih ve 26588 sayılı mükerrer sayısında yayımlanan 2007/21 sayılı Genelge ile kamu görevlilerinin banka promosyonlarını hangi şartlarda ve nasıl alacakları düzenlenmiştir.

“Kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün (6) sıra Nolu Genel Tebliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde bankalar vasıtasıyla ödenebilmektedir. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar arasında aylık ve ücret ödeme protokolleri yapılmakta, bu protokoller uyarınca verilecek bankacılık hizmetlerinin yanı sıra “promosyon” adı altında ayni ve/veya nakdi ek mali imkânlar da sağlanabilmektedir.

Bankalar tarafından sunulan bu ek mali imkânların tasarrufuna ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.”

denilmek suretiyle banka promosyonlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Emeklilerin banka promosyonlarının hangi şartlarda ödeneceğine dair bir düzenleme var mı diye araştırma yaptım. Kamu da çalışanlarla ilgili düzenleme var. Emekliler için 2017 yılında SGK, kamu ve 18 özel banka ile anlaşma yapmış. Emekliler bu anlaşma sayesinde banka promosyonu alabiliyor. Ancak uygulamada bankalar arasında birlik olmadığı için zarar eden emekliler oluyor.  Yani her bankanın kendine göre bir anlaşma şekli var. Emekli, maaş aldığı bankadan promosyon alabilmek için bir sözleşme imzalıyor. Bankaların tamamen kendi lehine olacak şekilde düzenledikleri sözleşmeler bilindiği gibi okunmadan imzalanıyor. Emekli tamamen bankaların insafına bırakılmış durumda. Emekliler, bankaların kullandığı bir meta haline getirillmiş! Nasıl mı? Anlatayım; bankadan tüketici kredisi kullanan bir emekli başka bir bankayla anlaşabilmek için önce çektiği krediyi kapatmak zorunda. 3 yılı tamamlamadan başka bir bankayla anlaşacaksa aradaki farkı banka alıyor. Nasıl ve neye göre hesaplanıyor, bunu emekli bilemiyor.  Ayrıca en az iki adet otomatik ödeme talimatı vermek zorunda (elektrik, su, doğalgaz vs.). Aslında parayı çalıştırarak kazanan banka olduğu halde emekliden zorla otomatik ödeme talimatı verilmesi isteniyor.

Emeklinin banka promosyonunda asıl sorun bankalar arasında uygulama birliğinin olmaması; maaşa göre farklı promosyon ödemeleri yapılıyor. Yani bankalar istediği miktarda promosyon verebiliyor. Burada zarar eden emeklilerdir. Bunu önlemek için devletin çalışanlar için uyguladığı yöntem uygulanmalı ve zaten geçim sıkıntısı içinde olan emeklilerin banka promosyonlarıyla ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayabilecek miktarda bir parayı temin etmesi sağlanmalıdır. Devlet, hangi maaşa ne kadar promosyon verileceğini belirlemeli, ayrıca sözleşme süresi 3 yıl değil, 1 yıl olarak düzenlenmelidir. Emeklinin anlaşma yapmak istediği bankaya zorunlu otomatik ödeme şartı ve başka bir bankayla sözleşme imzalamak istediği zaman “kredini öde” dayatmasını kaldırarak emeklinin bankaya köle yapılmasını önlemelidir.

“Çalışma yaşamları boyunca ülkemizin gelişimine büyük katkısı olan emeklilerimizin, emeklilik haklarını en iyi şekilde kullanabilmeleri, sosyal devletin önde gelen görevleri arasındadır…”

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.

Bunlarda İlginizi Çekebilir