////

Hukuka aykırı işlemi Mahkeme durdurdu

Hukuksuz yer değiştirmeye Mahkeme “Dur!” dedi

 Yayın: 15 Mart 2024-13.25/Güncelleme: 15 Mart 2024-13.25

yenidunyagazetesi.com
Ankara/A. Merve AKYÜREK- 

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, üyelerine karşı haksız ve hukuksuz olarak yapılan idari uygulamalar karşısında üyelerinin yanında olduklarını ve her türlü hukuki desteği verdiklerini belirterek, idarelerin iş ve işlemlerini Kanunlara uygun olarak yürütmek zorunda olduklarını, aksi halde hukuksuz yapılan işlemlerden Kurumların zarar gördüğünü söyledi.

Sendikalarının il temsilcisi olan bir üniversite çalışanı üyelerine yapılan haksız uygulamanın Mahkeme tarafından durdurulduğuna dikkat çeken taşkın şu ifadelere yer verdi:

İdareler, çalışanların sendikalarına değil, Kanun ve yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadığına bakmalıdır.

“idarelerin görevi çalışanların moral ve motivasyonunu yükselterek iş veriminin artırılmasını sağlamaktır. Çalışanların hangi sendika üyesi olduklarına değil, Kanun ve Yönetmeliklere uygun davranıp davranmadığına ve iş verimine bakılmalıdır. Nitekim sendikamızın üyesi ve il temsilcisi olduğu için üyemize yapılan mobbing hukuk kararıyla durdurulmuştur.

Yüzde 90 görme özürlü olmasına rağmen idare tarafından hukuka aykırı işlem yapıldı.

Sendikamızın il temsilcisi olan bir üniversite çalışanı üyemiz daha önce idare ile davalık oldu ve davayı kazandı. İdare, ne yazık ki bunu kişiselleştirdi. İl temsilcimiz %90 görme özürlü olmasına rağmen Kanun ve Yönetmeliklere aykırı şekilde çalıştığı birimden alınarak engelline uygun olmayan birimlerde görevlendirildi. “Ağır ve keskin görme gerektirmeyen işlerde çalışabileceğine” dair iki hastanenin Sağlık Kurulu kararı olmasına rağmen çalıştığı birim değiştirilmiştir. Engeline uygun olmayan birimlerde çalışmaya zorlanmış, önceki çalıştığı Depo Biriminde görevlendirilme talebine olumsuz cevaplar alarak mağdur edilmiştir. Üyemiz ile ilgili idari işlemlerin hukuka aykırı olduğunu defaden yaptığımız yazışmalarda ifade etmemize rağmen hukuksuz işlemin devamından yana tavır aldılar. Son olarak hastane dışında, görme engeli bulunmasına rağmen sürekli karşıdan karşıya geçmek zorunda kalacağı, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak hiçbir imkânın, eklentinin ve eşyanın bulunmadığı başka bir birime görevlendirilmiştir. İdare olarak sürekli engeline uygun olmayan birimlerde görevlendirilmesi nedeniyle hem maddi hem de manevi zarara uğratılmıştır.

Şikâyet üzerine yapılan teftişlerde idarenin hukuka aykırı davrandığı tespit edildi.

İdarenin uygulamaları, Engellilerin Devlet Memurluğuna alınmaları Hakkında Yönetmeli Hükümlerine, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Hükümlerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca tutulan tutanak ve tespit edilen hususlara rağmen üyemizi; Kanun, Yönetmelik ve üyemizin şikâyeti üzerine ilgili Bakanlıklarca tespit edilen hususlara rağmen görme engeline uygun olmayan riskli işlerde çalıştırılması nedeniyle açtığımız dava sonuçlandı. Edirne İdare Mahkemesi Esas No: 2023/2728 sayılı kararı ile üyemizin; görevlendirildiği birimlerde engel durumunun gözetilmediği, engellilere ilişkin hükümlere ve düzenlemelere uyulmadığı gerekçesiyle üyemizin parasal ve özlük haklarını tahakkuk tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle iadesine, açıklanan nedenlerle, üyemizin talep ettiği birim dışında başka birimde görevlendirilmesine ilişkin işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun’un 27. Maddesi uyarınca yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.”

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.

Bunlarda İlginizi Çekebilir