SENDİKA

////

Sağlık çalışanları Bayram ikramiyesini hak ediyor

0 views
5 mins read

Sağlık çalışanlarına Bayram ikramiyesi verilmelidir

 Yayın: 12 Haziran 2024- 13.22/Güncelleme: 12 Haziran 2024- 13.22

yenidunyagazetesi.com
Haber Merkezi/Ankara- 

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, sağlık çalışanlarının barışta, savaşta, salgın da ve doğal afetlerde çeşitli tehlikelere rağmen görevini aksatmadan yürüttüğüne vurgu yaparak, Anayasa’nın 5’nci maddesi; “Devletin temel amaç ve görevleri, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır” hükmüne dikkat çekerek, memura Bayram ikramiyesi verilmemesi ayrımcılıktır, dedi.

Memur emeklileri ile işçi emeklilerine yılda iki defa bayram ikramiyesi verilmesini desteklediklerini belirten Taşkın, Anayasa ve Sosyal Devlet ilkesi gereğince memurların hayat seviyesini yükseltmek, çalışanları korumak, güvenli ve sağlıklı yaşama koşullarını sağlamak, hayat şartlarını iyileştirmek ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak için Devletin memurlara da Bayram ikramiyesi vermesinin elzem olduğunu söyledi.

Necip Taşkın, Anayasa’ya göre, “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır.” Yine Anayasa’nın 55’nci maddesindeki, “Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır” hükümlerine atıfta bulunarak Devletin, sağlık çalışanlarının yaptığı hizmete orantılı bir ücret vermesi, çalışmayı desteklemek ve ekonomik sorunlarının hafifletilmesi için gerekli önlemleri almak noktasında emeklilere ve işçilere verildiği gibi sağlık çalışanlarına da Bayram İkramiyesi verilmesi gerektiğinin altını çizerek şunları ifade etti:

“Anayasamız, çalışanlara adil bir ücret verilmesini, adil çalışma koşulları, güvenli ve sağlıklı yaşama, ayrımcılık yasağı, korunma hakkı gibi geniş bir yelpaze içerisinde hak ve etki kullanmayı öncelikle sıralamıştır. Memur, bugünkü ekonomik koşullarda geçinemiyor; özellikle büyük şehirlerde görev yapan memur evinin kirasını ödeyemiyor. Ulaşım ciddi sorun. Elektrik, doğalgaz ve gıda temininde güçlük çekiyor. Etiketlerin her gün değiştiği bir ülkede dar ve sabit gelirli ücretli çalışanların yaşamlarını sağlıklı bir şeklide sürdürebilmeleri ve insanca yaşayabilmeleri imkansızdır. Memurun içinde bulunduğu ekonomik koşullar dikkate alındığında, Anayasa’nın amir hükümleri gereğince, memurun hayat şartını tam olarak iyileştiremese bile Anayasa ve uluslararası sözleşme hükümleri gereğince ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve çalışanlar arasında adil bir ücretlendirme yapmak için dini Bayramlar öncesinde memurun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi açısından Bayram ikramiyesi verilmesi gerekmektedir.”

 

 

 

 

 

/////

Türkiye’nin en az teşvik aldığı üniversite hastanesinde sağlık çalışanları eylem yaptı

Türkiye’nin en az teşvik aldığı üniversite hastanesinde sağlık çalışanları eylem yaptı Yayın: 8 mAYIS 2024- 14.08/Güncelleme: 8 mAYIS 2024- 14.08 yenidunyagazetesi.com Haber Merkezi/Ankara-  Anadolu Sağlık Sen, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi çalışanlarının

Devamını Oku
0 views
11 mins read
/////

İNSANCA YAŞAMAK İÇİN EYLEME HAZIRLANIYORLAR!

Üniversite Hastanesi çalışanları iş bırakıyor!   Yayın: 03/05/2024-13.41/Güncelleme: 03/05/2024-13.41 yenidunyagazetesi.com Haber Merkezi/Ankara- YÖK’e bağlı üniversite hastanelerinde çalışanlar 8 Mayıs’ta iş bırakma eylemi yapacak. Verilen bilgiye göre üniversite hastanelerinde çalışanların ekonomik, sosyal ve

Devamını Oku
0 views
2 mins read
/////

Çalışma Meclisinin, kamu çalışanlarının ve emeklilerin sorunlarını çözmesini bekliyoruz

Çalışma Meclisinin, kamu çalışanlarının ve emeklilerin sorunlarını çözmesini bekliyoruz Yayın: 29 Nisan 2024- 12.37/Güncelleme: 29 Nisan 2024- 12.37 yenidunyagazetesi.com Haber Merkezi/Ankara-  Beş yıl aradan sonra 13. Kez toplanacak olan Çalışma Meclisinin kamu

Devamını Oku
0 views
8 mins read
1 2 3 5