/////

 Belediye Şirket ve İştirak işçileri haklarını istiyor

 Belediye Şirket ve İştirak işçileri haklarını istiyor

 

Yayın: 13 Mart 2024-21.10/Güncelleme: 13 Mart 2024-21.11

yenidunyagazetesi.com
Haber Merkezi/Ankara- HABER YORUM

Belediye şirket ve iştirak işçileri olarak toplam sayıları 650 bini bulan taşeron işçiler haklarını istiyor. 10 Mart Pazar günü Ankara Ulus Meydanı’nda eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışan taşeron işçiler emek kesiminin önemli bir yerini tutarken, haklarının teslim edilmesi için asıl destek verilmesi gereken taşeron işçileri, ne yazık ki sendikalar da kendi çıkar kavgaları yüzünden göremiyorlar.

696 sayılı KHK ile kamuda çalışan bazı taşeron işçiler 4-D işçi kadrosuna geçirildiler. Ancak bazı taşeron işçiler hâlâ kadro bekliyor. 2023 yerel seçim öncesinde ve sonrasında hükümet tarafından taşerona kadro verileceği vaat edilmesine rağmen 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala hâlâ gerçekleşmiş değil.

Seslerini duyuramadıklarını belirterek yenidunyagazetesi.com’a özel açıklamalar da bulunan bir grup kamu çalışanı taşeron işçi, 2017’den bu yana kadro mücadelesine devam ettiklerini ve vaatlerle kandırıldıklarını belirterek, son 1 yıldır farklı emek kesimlerinin bir araya gelerek basın açıklaması ile kamuoyu oluşturmaya ve verilen sözlerin tutulması için hükümete seslerini duyurmaya çalıştıklarını ifade ettiler.

Kadro talebinde bulunan ve kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmesini talep eden Belediye Çalışanları ve Kamu Taşeron İşçileri Derneği, Taşeron Belediye İşçiler Birliği, ASM Gruplandırma Elemanları Derneği, Karayolları Taşeron  İşçi Platformu, Belediye Mimarları Ve Mühendisleri Derneği, Toplum Yararına Program Çalışanları, İşçi Platformu, Kamu Çalışanları Eğitim Kültür sosyal Yardımlaşma Derneği, Kamu İşçi Platformu, Kamu Taşeron İşçileri Sendikası, Tüm İş Konfederasyonu, Tüm Sağlık İş Sendikası, Tüm Otel Ve Turizm İşçileri Sendikası, Enerji Sen Sendikası, Karayolları Taşımacılık ve Emekçileri Sendikası, Öncü Büro İş Sendikası gibi tüm bu sivil toplum kuruluşlarının ortak noktası işçi kesiminin sosyal, ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi için birlikte, dayanışma ruhu ve ortak akılla mücadele etmek olduğunun altı çizilerek, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir gibi büyükşehirlerde de basın açıklamalarıyla seslerini duyurmaya çalıştıklarına dikkat çekiyorlar.

Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan emek bileşenlerinin talepleri ise 1393 Belediye de hizmet üreten yaklaşık 650 bin şirket işçisine haklarının verilmesi…

Taşeron işçilerin ortak söylemi şöyle: “Bugün, her şey dahil olmak üzere yoksulluk sınırının yarısı kadar ücretlerle çalışan emekçileriz. Ücretlerimiz açlık sınırında, geçinemiyoruz, bankalara borçluyuz, mesai ya da 2. İş yapmazsak açlıktan kırılacağız. Durumumuz iyi değil.

2018’den bu yana 2 mahalli, 1 genel seçim geçirdik. Siyaset kurumu hiçbir sorunumuzu çözmedi. En ufak bir destek vermedi. 20 gün sonra seçim var, ama bizim sorunlarımızı dillendiren kimse yok.

Sendikalar aciz, ayda 1 yevmiyemize çökmekten başka hiçbir şey yapmıyor”

Sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi böyle alanlarda dile getiriyoruz. Öfkeliyiz. Buradan bir defa daha sesleniyoruz; insanca yaşam, geçinebilecek ücret ve güvenceli ve kadrolu çalışma hakkı istiyoruz. Bu taleplerimiz yerine getirilene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Belediye Şirket ve İştirak işçilerinin ortak talepleri şunlar:

1) NORM KADRO: 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 49. Maddesi yeniden düzenlenmeli, norm kadro sayıları revize edilerek arttırılmalıdır.

2) TABAN ÜCRET: “Yoksulluk Sınırı” tüm belediye işçilerinin net taban ücreti olmalıdır.

3) İLAVE TEDİYE: 6772 sayılı Kanuna göre 52 günlük ilave tediye belediyelerdeki her işçiye verilmeli, geriye dönük hakkedişlerimiz de ödenmelidir.

4) İŞ GÜVENCESİ: İş davaları Bölge İdari Mahkemeleri’nde görülmeli ya da iş mahkemelerinin bu konudaki yetkileri arttırılmalı, davayı kazanan işçinin işi kesin suretle iade edilmelidir.

5) VERGİ ADALETİ: Toplu İş Sözleşmelerinde paraya taalluk eden tüm MALİ ve SOSYAL HAKLAR “Brüt” yerine, “NET ÜCRET” olarak belirtilmeli, gelir vergisi yükü kaldırılmalıdır.

6) EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET: Belediyelerdeki cinsiyetçi iş bölümü ve ücretlendirme son bulmalı, kadınların güvenceli ve güvenli çalışma koşulları sağlanmalıdır. İşçiler arasındaki orantısız ücret ayrımı son bulmalı.

7) 60 günlük sendikal ikramiye, Haftalık 35 Saat çalışma, sosyal haklara her ay Enflasyon oranında zam, Meslek pirimi, yeterli miktarda yemek ve ulaşım ücreti, Refah payı ve Tayin hakkı verilmelidir.

8) Tüm belediyelerde, işçi sağlığı ve iş güvenliğine uygun çalışma ortamı oluşturulmalıdır., meslek hastalıklarına karşı önlemler alınmalı, iş yükü hakkaniyetli biçimde bölüştürülmelidir.

9) İş kanunu, işçilerin lehine göre yeniden düzenlemeli, Sendika Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda değişiklik ile sendikal örgütlülüğün önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Sendika aidatı tutarları DERHAL düşürülmelidir.

10) Anayasa’nın 128’nci maddesi gereğince belediyelerde; güvenlik, mimarlık, mühendislik, zabıta gibi alanlarda memur işi yapan tüm işçiler ayrım yapılmaksızın memur kadrosunda geçirilmelidir.

11) Haksız işten çıkarmalarda, işçilerin iş akdini sona erdiren kamu görevlileri, işçiye ödenecek kötü niyet tazminatından kişisel olarak sorumlu tutulmalı, işten keyfi çıkarmaların önüne geçilmelidir.

Meşru taleplerini Hükümetin duyacağını ümit ederek, taşeron işçilerin son sözlerini de burada belirtelim:

“Biz köle değiliz, bu ülkenin onurlu işçileriyiz. Hakkımızı alana kadar diyar diyar gezeceğiz. Bir kere daha diyoruz. Birleşen işçiler kazanacak.”

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.

Bunlarda İlginizi Çekebilir